Včelařské stránky Víti Vydry

Včely samotářky

Včely samotářky aneb poustevnice - Chov samotářek - Samotářky kontra medonosky - Osobní poznámka - Odkazy a literatura

samotářka vylézající se svého hnízda ve dřevěném špalku

 Motto: »Snížení počtu včel divoce žijících a jejich nahrazení umělým chovem včel medonosných je dobrým příkladem problémů, které si sami vytváříme přetvářením přírody zemědělskou činností a regulací škůdců, a dobrým příkladem toho, jak tyto problémy řešíme. Namísto abychom řešili problém přímo  – a postarali se o ochranu a zvýšení počtu divoce žijících včel  – vytvořili jsme nový, nepřirozený „opylovací průmysl”, který je nutný jen proto, že jsme změnili přirozený svět.«  Mark L. Winston

Včely samotářky aneb poustevnice

Kuk! Tady bydlím já!

Včely samotářky jsou poměrně málo známé druhy včel. Často unikají i pozornosti "profesionálů" - včelařů. Nežijí ve velkém roji jako včela medonosná ale poustevnickým způsobem a proto jsou mnohem méně nápadné. Nemají dělničí kastu, všechny jsou plodnými samičkami (resp. samečky).

Každá včela samotářka naklade do vhodné dutiny (chodbičky) svá vajíčka (obvykle každé do zvláštní komůrky), zásobí je potravou (pylomedovým těstem) a dutinu uzavře vhodným materiálem (hlínou, úkrojky listů - každý druh používá svůj oblíbený materiál). Z vajíček se vylíhnou larvičky, živí se připravenou potravou, po nějaké době se zakuklí a nakonec se z nich vylíhne nová generace. Samičky se spáří se samečky a celý cyklus se opakuje. Na území naší republiky žijí desítky druhů samotářek a každý má jiný způsob života!

Chov samotářek

hnízdo uzavřené úkrojky listů, klikni pro detail hnízda samotářek ve dřevěném špalku uzavřená jílem, klikni pro detail

Chov včel samotářek je naprosto jednoduchý: stačí těmto poustevnicím připravit vhodná hnízda. Téměř každý druh samotářek si přitom buduje své hnízdo poněkud odlišným způsobem, při přípravě hnízd můžete být proto hodně tvořiví, zvlášť když pravděpodobně nevíte, jaké druhy ve vašem kraji žijí.
Některé druhy si budují chodbičky pro hnízdo sami, těm stačí připravit jen vhodný terén. Může to být např. hlinitopísčitý břeh nebo pěšina; kamenná zídka v zahradě slepená hliněnou maltou místo betonem; zahradní domek nebo zídka z neomítnutých nepálených cihel nebo alespoň zděný na velmi chudou vápennou maltu. To vše je ideální terén pro zemní včely: pískorypky, ploskočelky, chluponošky. Včely drvodělky zase nepohrdnou starým ztrouchnivělým dřevem - třeba uschlou napůl ztrouchnivělou hrušní v koutě zahrady, plnou chodbiček po "dřevokazném" hmyzu.
komůrky s pylem a s vajíčky: klikni pro zvětšení

Ještě více druhů pak využívá různé již existující dutiny a chodbičky. Některé jsou přitom velmi vynalézavé, jedna zednice si například udělala své hnízdo v záhybu papírových desek s poznámkami studentky stavební fakulty. Vyplatí se připravit dutiny různých tvarů a průměrů a umístit je na různých místech v zahradě: uvidíte které si včely vyberou. Obvykle dávají přednost slunečným expozicím, tj. orientaci na jih a jihozápad a hnízdům chráněným před deštěm. Nenechte se odradit prvním neúspěchem, zdá se mi, že včely dávají přednost hnízdům trochu zvětralým a také že hnízdí nejraději tam, kde se narodily, takže chvíli trvá, než je nové hnízdiště plně obsazeno.

Je řada možností jak hnízda připravit. Nejoblíbenější mezi včelami bývají rovné poměrně hluboké (alespoň 10cm) vodorovné dutiny průměru 5 až 10 mm. Můžeme je vyvrtat do dřeva (to je asi nejsnazší způsob), použít duté stonky silnějších rostlin (rákos, slunečnice, bambus ...) nebo otvory vypíchat pomocí silného hřebu do čerstvé hliněné zdi nebo do hliněné malty v kamenné zídce.Hnízda z PET láhve a rákosu. Fotky a kresba Olda Vančata.

Hnízdiště připravená vyvrtáním otvorů do dřeva
Samotářka vylézající ze svého hnízda. Klikni pro detail!

Hnízda vystavíme na místo brzy na jaře, ještě před květem jív, a ponecháme je tam až do podzimu: postupně se v nich objevují různé druhy. Na zimu je můžeme schovat do stodoly, nebo ponechat venku: mějme však na paměti, že včely většinou právě v těchto hnízdech přezimují.
Že jme byli úspěšní poznáme podle čilého provozu včel na hnízdišti: včely do komůrek nosí pyl v rouskách na zadních nohách. Když zaplní celou chodbičku vajíčky a potravou pro ně, uzavřou vstupní otvor hlínou (zednice, maltářky) nebo úkrojky listů (čalounice). Je velmi pravděpodobné, že během roku se na hnízdišti vystřídá celá řada různých druhů.

Samotářky kontra medonosky

Samotářka na květu, klikni pro zvětšení. Kviz: je tohle včela nebo ne? Klikni pro zvětšení.

K opylení naprosté většiny ovocných stromů a keřů ale i některých zelenin jsou nezbytné včely nebo čmeláci. Doba, kdy v každé druhé zahrádce stálo pár úlů je bohužel nenávratně pryč, m.j. také díky tomu, že ubývají tolerantní sousedé, schopní vydržet sem tam nějaké to žihadlo. Velkou předností včel samotářek proti včelám medonosným je jejich naprostá mírumilovnost a vůbec celková nenápadnost. Jejich chov je zcela bezpečný a přitom velmi snadný, můžete ho svěřit i dětem. Samotářky jsou přitom velmi zdatní opylovači, v mnoha případech dokonce výkonnější, než včela medonosná. Platí to zejména v případě opylování cizosprašných odrůd (jsou více "promiskuitní" - ochotněji přelétají z jednoho stromu na jiný) a za špatného počasí. Na rozdíl od včel medonosných se také nenechají odlákat bohatší nabídkou nektaru a pylu u sousedů (často jsem pozoroval, že když v blízkosti zahrady rozkvete pole řepky olejky, včely medonosné zmizí z kvetoucích jabloní téměř do jedné, zatímco samotářky zůstanou!). Dělnice včely medonosné jsou totiž schopny, na rozdíl od samotářek, mezi sebou velmi dobře komunikovat a předávat si informace o nalezené vydatné snůšce. Tato vlastnost medonosných včel tolik oceňovaná zemědělci, totiž schopnost ve velkém počtu nalétnout a úspěšně opylit i kultury pěstované na velkých plochách, se v případě, že máme malou zahrádku a ne 100 hektarový sad, stává spíše nevýhodou.

Osobní poznámka - motto

Opravdu nejsem odborníkem na včely samotářky a tak vše na této stránce berte prosím s rezervou.
Poprvé jsem se se samotářkami seznámil při zateplování svého rodinného domku, kdy jsem objevil, že v různých dutinkách zvětralého zdiva žije několik desítek včel zednic. Zateplením jsem celé hnízdiště samozřejmě zničil. Později moje dcera objevila, že ve dřevě, připraveném na zimní topení, žije v chodbičkách po dřevokazném hmyzu několik set samotářek. To už mne vyprovokovalo k akci, neboť mi bylo jasné, že při spalování dřeva přezimující generace včel bude opět zničena. Mezi polena jsem proto umístil špalíky s větším počtem vyvrtaných otvorů. Měl jsem radost, že značný počet včel se v nich zabydlel, a tak alespoň část včel byla zachráněna. V otvorech se zabydlelo překvapující množství různých druhů. Některé byly dosti podobné obyčejné včele medonosné, jiné bych naopak za včely ani nepovažoval, nebýt rousků pylu na zadních nohách respektive na břiše!
To v jakém počtu se včely v hranici dřeva resp. v připravených hnízdech usídlily mne vedlo k závěru, že v okolní zemědělské krajině je příležitostí pro hnízdění samotářek poskrovnu. Stojí proto zato pár umělých hnízd vyrobit. Nebo, ještě lépe, postarat se o to, aby na vaší zahradě či v jejím okolí bylo dostatek přirozených hnízdních příležitostí. Jsou to suché stromy, neudržované plochy (v dutých stéblech "bodláčí" včely velmi rády hnízdí!), prostě všechno to co každý "normální" člověk na zahradě nestrpí. Ale jsme opravdu normální?

Odkazy a literatura

Jan Ždárek: Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti? Aneb HMYZÍ STÁTY   Česky   Zajímavé!!
Velmi čtivá knížka věnovaná především sociálním druhům. Samotářky zmiňuje v rámci popisu vývoje společenských včel. Neměla by chybět v žádné knihovně milovníka včel!
Vydal Ústav organické chemie a biochemie AVČR r. 1997.
European Red List of Bees (2015)
 
Ch. O'Toole and A. Raw: Bees of the World    V angličtině   Zajímavé!!
Brilantní populární příručka popisující mnoho různých druhů včel z celého světa. S mnoha vyobrazeními hnízd i hmyzu.
Vydal Cassell plc, London http://www.cassell.co.uk
DR. Margriet Dogterom: Pollination with Mason bees   V angličtině
Populární příručka popisující jednoduché způsoby chovu samotářek. Vydal BeeDiverseProducts (http://www.beediverse.com/)
H. Hintermeier: Divoké včely potřebují naši pomoc, Odborné včelařské překlady 2/2001   Česky
Jak zhotovit umělé hnízdiště pro samotářky ve vaší zahradě.
J.Bosch, W.P. Kemp: Výborná úroda třešní v sadu opylovaném samotářkou Osmia lignaria, Odborné včelařské překlady  Česky
O chovu samotářek v Utahu.
 
Gordon's Solitary Bee Page
Trochu odbornější čtení, hodně kreseb různých druhů samotářek.