Včelařské stránky Víti Vydry

Kalendárium

Fenologický kalendář - Postupy včelaření: Postup s oddělky, Postup „líného muže”, Postup „workoholika”

-

Fenologický kalendář

Fenologický kalendář uvádí datum rozkvětu některých rostlin v místě mého bydliště (v blízkosti obce Rudná u Prahy, cca 400 m nad mořem). V případě stromů jde o rozkvět vždy stejného exempláře, protože mezi rozkvětem stromů na různých místech bývá značný časový posun. Používám ho zejména k plánování včelařských operací (vkládání stavebních rámků, mezistěn, chov matek, vytáčení ...). Kalendář dovoluje též pěkně porovnat průběh počasí v jednotlivých letech.


rok 1. prolet líska vrba
Erdingerova
angrešt třešeň
ptačí
řepka
ozimá
kaštan
koňský
hloh hořčice akát lípa
velkolistá
lípa
malolistá
1996
?
?
8.4.
?
26.4.
?
7.5.
?
?
5.6.
?
 
1997 22. 2.
?
8.3.
?
27.4. 8.5. 12.5. 15.5. 1.7. 3.6.
?
 
1998 11.2.
?
1.3.
?
12.4. 29.4. 3.5. 8.5.
?
20.5
?
 
1999 27.2.
?
21.3. 10.4. 14.4. 30.4.
?
14.5.
?
28.5.
?
 
2000 10.2.
?
12.3.
?
19.4. 25.4. 30.4. 4.5.
?
11.5.
?
 
2001 1.2. 15.2. 10.3. 17.4. 26.4. 5.5. 9.5. 13.5. 16.6. 25.5. 30.6.  
2002 12.1. 3.2. 3.3. 8.4. 12.4. 5.5. 6.5. 11.5. 1.6. 25.5. nekvetla  
2003 25.2. 11.3. 23.3. 19.4. 23.4. 28.4. 4.5.     21.5.    
2004 1. týden února zmrzla 18.3. 23.4.                
2005                        
2006 1. týden března 27.3. 27.3.   28.4.              
2008 leden leden 25.2.   17.4.              
2009 14.2. 14.2. 1.4. ? 14.4. 23.4. 26.4. 2.5.   18.5.    

Po přestávce pokračujeme...

rok 1. prolet líska vrba
Smithova
vrba
apeninská
myrobalán třešeň
ptačí
řepka
ozimá
kaštan
koňský
hloh
jednosem.
hořčice akát lípa
velkolistá
lípa
malolistá
2016 6.2. 6.2. 18.3. 31.3. 2.4. 15.4. 20.4. 9.5. 19.5. 30.5. 30.5. 17.6. 31.6.
2017 15.2. 4.3. 15.3. 25.3. 2.4. 8.4. 30.4.
2018 leden 30.1. 4.4. 8.4. 13.4. 16.4. 24.4. 24.4. 1.5.

Co kdy dělat?

Tato kapitola je napsána pro systém, ve kterém převážně včelařím, tj. kombinovaný "pseudo-Dadantův" systém - plodiště 10 pl. 39x30 + polonástavky 39x17.
Kombinovaný systém na rozdíl od mnoha jiných včelařů považuji za téměř ideální, zejména proto, že jasně odděluje plodiště a medník. Tím redukuje možnost přenášení nemocí mezi včelstvy při vytáčení, zvyšuje hygienu medu (med je ukládán do panenského díla, které nota bene může být postaveno bez mezistěn, medníkové plásty při vhodné metodice nepřicházejí do styku s léčivy při podzimním léčení varroózy...), umožňuje vybavit medník tlustšími plásty... Jak pravil klasik: »Žádat aby plodiště bylo stejné jako medník je totéž jako požadovat, aby dětský pokoj byl postaven stejně jako spíž«. Deseti plástové plodiště, které používám, vyhovuje ovšem beze zbytku spíše méně plodným nerojivým liniím, pro plodný kmen je poněkud malé, ideální by byl 12-plástový Dadant ať už na originální míře nebo lépe modifikovaný na Langstrothův rámek Jumbo. Dostatečně velké plodiště poskytuje též slovenská míra 42x36 cm, na které včelaří např. př. Květoslav Čermák v Zubří.

Vyzkoušel jsem tři různé metodiky:

  1. Postup s oddělky
  2. Postup „líného muže”
  3. Postup „workoholika”

Postup s oddělky:

Tento postup vhodný pro plodné linie spočívá ve vytváření oddělků na zvláštním dně vedle původního úlu a to koncem květu řepky. Oddělek se využije na vychování nové matky, stavbu nového díla a  spojuje se s původním včelstvem koncem léta, případně, je-li dostatečně silný, k zimování záložních matek.

Časový plán je následující:

1. prolet
Odebereme spodní prázdný nástavek. Případné zásobní plásty uschováme pro tvorbu oddělků. (Tento krok je možné vynechat, spodní nástavek ponechat a teprve při květu řepky jej přehodit nahoru a použít jako medník. Dva vysoké nástavky jako plodiště jsou také výhodné v chovném včelstvu)
Zkontrolujeme letmo množství zásob v ponechaném nástavku.
rozkvět třešně ptačí
Vyjmeme krajní plásty (jsou-li prázdné nebo je v nich jen málo zásob) a nahradíme je mezistěnami, v dobrých včelstvech též stavebním rámkem. Mezistěny vkládáme z obou stran k prvním plástům s plodem.
rozkvět řepky ozimé
Zajistíme dostatek prostoru pro silný přínos nektaru a pylu! Nasazujeme polonástavky se soušemi a mezistěnami, v chovných včelstvech do prvního polonástavku dáme také několik stavebních rámků, abychom přilákali matku.
řepka v plném květu
Zahájíme chov matek: v nejlepších včelstvech polonástavek, který je nad plodištěm a obvykle obsahuje plod, přeložíme až nad medné polonástavky nad mateří mřížku (zkontrolujeme, zda v něm není matka). Druhý den mezi plodové plásty v polonástavku vložíme loučku s přelarvenými miskami. Pokud jsme u chovného včelstva ponechali dva vysoké nástavky postupujeme v podstatě stejně, s tím že máme možnost převěšovat plodové plásty podle potřeby.
U ostatních včelstev, trvá-li snůška, nasazujeme další medníky. Odklopením polonástavků nad plodištěm kontrolujeme u rojivějších včelstev v osmidenním intervalu nepřítomnost matečníků na spodních loučkách polorámků.
konec květu řepky (možno spojit s vytáčením)
Na zvláštním dně vedle kmenových včelstev tvoříme oddělky se 2 - 3 plásty zavíčkovaného (vybíhajícího) plodu, zralým matečníkem a zásobním plástem. Přimeteme hojně mladušek (z medníku, pokud přitom vytáčíme). Prostor po vyjmutých plástech v plodišti kmenového včelstva doplníme přednostně soušemi, možno i mezistěnami.
těsně před rozkvětem lip
Vytočíme veškerý řepkový a akátový med, jeden polonástavek můžeme ponechat na zimu (krmná komora). Zkontrolujeme kladení matek v oddělcích. je-li třeba rozšiřujeme mezistěnami, případně přikrmujeme.
polovina srpna
Vytočíme med a přikrmíme cukrem, je-li třeba.
začátek září
Pokud chceme měnit starou matku v kmenovém včelstvu vychytíme ji, na úl dáme noviny propíchané hřebíkem a na to nasadíme oddělek s mladou matkou. Po spojení dokrmíme na zimu.

Postup „líného muže”

»Neptej se, co se má dělat, ptej se, co se může vynechat! « Masanobu Fukuoka

Postup líného muže dává velmi dobré výsledky zejména u kmenů s pomalejším jarním startem, které dávají přednost tiché výměně před rojením. Tichá výměna: tyto matky spolu kladly nejméně dva měsíce, snímek byl pořízen 1.10.2002Do včelstev zasahujeme co nejméně, obnovu díla nebereme tragicky, chov matek ponecháváme včelám (výjimkou jsou samozřejmě matečníky z tiché výměny, ty se snažíme zužitkovat!!) a zimujeme převážně na medu, abychom si ušetřili práci s vytáčením a s krmením. Získáme poněkud nižší výnos z řepky, ale o to více z pozdější snůšky, která obvykle poskytuje žádanější tmavší a aromatičtější med.
Postup líného muže vychází z principu předběžné opatrnosti (jinými slovy, nedělají se žádné zásahy, které nejsou dokonale prověřeny a o kterých není bezpečně známo, že včelám prospívají). Má na paměti fakt, že včelaření je plné pověr, a že zdaleka ne vše co se doporučuje je pro naše včeličky skutečně dobré.

1. prolet
Neděláme nic, nanejvýš jen letmo shora zkontrolujeme množství zásob a kladení matky. Škrabkou můžeme vyčistit dno a  zateplit strůpky. Zkontrolujeme zdravotní stav včelstev (pokálené přední stěny úlů atp.).
rozkvět třešně ptačí
Teď přišel čas se překonat a z úlu vyjmout všechny krajní plásty, které neobsahují plod ani zásoby a místo nich vložit rámky s mezistěnami nebo, jsme-li hodně líní, stavební rámky. Přeje-li jen trochu počasí jsou vystaveny během několika dní.
rozkvět řepky ozimé
Pokusíme se zajistit dostatek prostoru pro silný přínos nektaru a pylu! Nasazujeme polonástavky se soušemi a s několika stavebními rámky, dá to méně práce než drátkovat rámky a připravovat mezistěny!
plný květ řepky
U matek u kterých si nejsme jisti nerojivostí kontrolujeme odklopením polonástavků v osmidenním intervalu přítomnost matečníků na spodních loučkách polorámků - ušetří nám to hodně práce se sbíráním rojů!
těsně před rozkvětem lip
Máme-li dost elánu vytočíme řepkový a akátový med, jeden polonástavek ponecháme na zimu (krmná komora), ušetříme si tak spoustu práce nejen s vytáčením, ale i s krmením.
polovina srpna
Vytočíme med z lip, ten za to stojí, a dokrmíme cukrem, je-li třeba.
polovina září
Je třeba dohlédnout na to, aby nad plodovými plásty v plodišti byly v krmné komoře (polonástavku) plásty plné medu. Zavíčkovaný zkrystalizovaný med si včely (na rozdíl od tekutého cukru) nedokážou přenést kam potřebují!

Postup “workoholika”

Spočívá v intenzivní snaze o obnovu díla, integrovaném chovu matek v polonástavku nad plodištěm a vytáčení veškerého medu.Integrovaný chov matek v polonástavku nad včelstvem, velmi propagovaný v posledních ročnících Včelařství, vypadá jednoduše, ale podle mne věci spíše komplikuje. Snubní prolety matek spadají totiž obvykle do doby vytáčení medu. Je to ovšem dobrá metoda pro přezimování záložních matek: v polonástavku odděleném tenkou přepážkou od kmenového včelstva záložní matky velmi dobře přezimují. Poněkud se v tomto případě komplikuje krmení spodního včelstva.

1. prolet
Přehodit pořadí nástavků: na čisté vydezinfikované a suché dno sundat krmnou komoru - polonástavek . Na nástavek dát PE fólii (nebo raději hobru nebo dřevěnou přepážku) s diagonálním (Lengálovým) česnem a na to plodiště.
rozkvět třešně ptačí
Z plodiště vyjmeme krajní plásty (jsou-li prázdné nebo je v nich jen málo zásob) a nahradíme je mezistěnami. Původní krmnou komoru vrátíme zpět nahoru, doprostřed polonástavku dáme mezistěny a stavební rámek, abychom přilákali matku. Očko musí zůstat otevřeno.
rozkvět řepky ozimé
Zajistíme dostatek prostoru pro silný přínos nektaru a pylu! Nasazujeme polonástavky se soušemi a mezistěnami.
plný květ řepky
Odklopením polonástavků kontrolujeme v osmidenním intervalu přítomnost matečníků na spodních loučkách polorámků.
Včas zahájíme chov matek: polonástavek, který je nad plodištěm a obvykle obsahuje plod, přeložíme až nad medné polonástavky nad mřížku (zkontrolujeme, zda v něm není matka). Druhý den do plodového plástu zapíchneme několik přelarvených misek. Trvá-li snůška, pod mřížku podsazujeme medníky. Těsně před vyběhnutím matky mřížku nahradíme hustým pletivem a otevřeme očko, očka v nástavcích pod oddělkem naopak uzavřeme. (Mladou oplozenou matku je možné využít k tvorbě přeletáku v případě rojové nálady. V podletí pletivo mezi oddělky vyjmeme a včely necháme vybrat lepší matku.)
těsně před rozkvětem lip
Vytočíme veškerý řepkový a akátový med.
polovina srpna
Vytočíme med. Na plodišti ponecháme jeden prázdný polonástavek (snažíme se vybrat vytočené souše se zbytky pylu) a  krmíme cukrem na zimu.